Masáž z rôznych pohľadov- druhá časť

01.06.2013 16:21

Masér by mal byť čiastočne i manažérom svojej práce. Vedieť ju predviesť a predať. Obhájiť si ju ak je treba. Vysvetliť prečo to robí práve takto a nie inak. Taktiež by mal byť vzdelaný aspoň základne v oblasti fyziológie, anatómie a psychoterapie. Pretože každý zákazník je iný a vyžaduje často aj odlišný prístup. Ako veľmi dôležitú oblasť v masérskej praxi pokladám znalosť prúdenia energií v ľudskom tele. Táto oblasť je síce v masérskej oblasti čiastočne známa a okrajovo sa jej venujú aj v masérskych školách, no mám pocit, že vo väčšine je ešte stále iba v plienkach. Čím viac sa v tejto oblasti vzdelávam, vnímam ako je veľmi naše telo, duša a energie v ňom prepojené. Vnímam teda veľkú zodpovednosť za každý zásah na tele zákazníka. A nakoniec masér by mal vedieť stručne poradiť, nasmerovať a v hraniciach miery posunúť človeka na jeho cestu. Dobrý masér by sa mal pokiaľ možno stále vzdelávať a neustať na jednom mieste. Masáž je o práci s energiami a ľuďmi, čo je vždy veľká škola...

 

Netvrdím, že masér by mal vo všetkých týchto oblastiach vynikať, no aspoň niečo z každej by mal vedieť a pokiaľ možno správne použiť v praxi. Nakoniec vždy Vašu masáž ohodnotí buď priamo, alebo nepriamo zákazník. On vycíti na svojom tele všetko, čo mu počas masáže dávate. Ľudské telo je vnímavé a pri masáži sa intenzita vnímania ešte zvyšuje. Každý rušivý element sa znásobuje a každý pozitívny tiež. Práve aj toto poznanie mi umožnilo viac rozšíriť moje prevedenie masáží. A niektoré zásahy na tele prehodnotiť... Masáž je taktiež o vnútornom nastavení. Môžeme ju kľudne nazvať aj intímnym obradom dotykov.

 

V dnešnej dobe je veľa masérov a mnoho druhov ponúkaných masáží. Túto oblasť vnímam veľmi zdravo, pretože dobrá konkurencia dokáže v človeku prebudiť jeho schopnosti. Vyzýva nás k práci na sebe a zdokonaľovaniu sa. Nie je mojím zámerom hodnotiť jednotlivé druhy masáže. Niektoré idú viac do hĺbky a pracujú vedomejšie, iné sú viac komerčnejšie. Ja v mojej práci uprednostňujem masáže zamerané viac do hĺbky, práca s energiou, naladením a technikou. Nie je pre mňa tak dôležité aký počet hmatov ponúknem zákazníkovi ako to v akom naladení, prístupe ich urobím. Samozrejme, nie vždy sa to dá a aj s tým treba rátať.

 

Občas sa stretávam s ľuďmi, ktorí nikdy na masáži neboli. Keď potom vstanú z masérskeho stola, niečo akoby sa v nich doplnilo. Možno časť nejakej skladačky, ktorá je už teraz dostavaná. Vnímam, že daný zákazník vôbec netušil, čo mu môže podľa neho masáž priniesť. Akoby to vôbec nečakal. Je to podobné tomu, keď si otvoríte krabicu a ste zvyknutí nájsť v nej vždy nejaký darček. Teší vás to, no zároveň viete, čo od darčeka môžete čakať a aký asi približne bude. Možno ste ju nikdy neotvorili, no podľa mienok okolo Vás viete, čo v nej bude. Podobne pristupuje väčšina ľudí aj k masáži. Je to príjemné a je to tak v poriadku. Má to také byť. Ale... často vidím v očiach ľudí práve ten pocit, že si otvoria balíček a zrazu tam nájdu niečo úplne, ale úplne odlišné od toho, čo pôvodne čakali. Možno im to až vyrazí dych a zostanú pohľadom nečinne niekoľko sekúnd stáť. Človek čakal zrelaxovanie, ale dostal oveľa viac- niečo, čo sa bežne nedáva a tak iba pozerá a nemá slov. Potrebuje to spracovať. Tento výraz, pocit, často vidím na tvárach mojich zákazníkov. Vtedy vidím, že len možno obyčajný dotyk v správnom prevedení a mieste, dokáže urobiť veľa. Oveľa viac ako si myslíme. A viem oveľa viac ako inokedy, že bežný dotyk, už zďaleka nie je bežný... a obyčajný.

 

 

Späť