Ako sa uvoľniť a byť viac v pohode?

23.02.2020 13:35

Máte pocit, že sa neviete uvoľniť? Ťažko sa sústredíte a máte sklony robiť viac vecí naraz? Cítite v sebe tlaky? Bolieva vás hlava, alebo nemôžete spávať?

 

Dnešná rýchla doba uvoľneniu nepomáha. Naopak nás tlačí do rýchlosti, väčšej rýchlosti a ešte väčšej rýchlosti. Musíme byť viac úspešní než poctiví. Viac chytrí než múdri... Potrebujeme si kupovať nepotrebné veci. Musíme všetko stíhať a „dávať“. Musíme viac konzumovať a vyrábať. Viac sa zabávať a vychutnávať... Naozaj nad týmto nemáme moc...?

 

Paradoxne takmer každá domácnosť má dnes umývačku riadu, robotický vysávač, auto /veľa rodín aj viac/, internet, počítač, smartfón /smrťfón/. Toto sú všetko veci, ktoré nám majú zdanlivo uľahčovať život a tak by sme mali mať viac času na seba. No neplatíme za ich používanie príliš vysokú daň...?  Mali by sme byť zdraví, lebo v lekárni si kúpime lieky a starajú sa o nás lekári. Mali by sme byť.... No sme? Ste?

 

Už nemusíme obrábať polia, chovať doma kravy a rúbať drevo. Zakúrime si jedným dotykom... Zdomestikovali sme a spohodlneli. Takže času musíme mať logicky viac ako človek v minulosti, ktorý všetko robil ručne.

 

Máme viac času? Ak nie, prečo ho nemáme? Nie je problém v NÁS? Prečo sa veľa ľudí nevie uvoľniť?

 

Existuje veľa príčin, no vybral som jednu, podľa mňa zásadnú.

 

Nevieme sa uvoľniť, pretože zameriavame našu pozornosť smerom VON.

 

  • Pokiaľ ide naša pozornosť smerom VON, sme viac či menej v strese, napätí a vnútornom tlaku. Zameriavanie pozornosti von je časté, či neustále sa zahlcovanie internetom, držanie smartfónu v ruke aj na záchode..., časté sedenie pred telkou, počúvanie komerčného rozhlasu, kupovanie bez rozmyslu len preto, že to je IN a že to má každý...    Nasledovanie davu a mienky väčšiny. Ohlupovanie sa reklamami, konzumovanie toho, čo je nám predložené bez rozmyslu a rozlišovania... nakupovanie z dlhej chvíle, zábava a pôžitky...

 

Ako sa môže cítiť takýto človek? Žije v častom napätí, pretože jeho myseľ je preplnená myšlienkami, ktoré jeho život v skutočnosti nepodporujú. Iluzórne si však môže myslieť pravý opak... Aj preto sa nevie uvoľniť, pretože preplnená myseľ mu v tom zabraňuje. Je zrýchlený.

 

Jazdí autom prirýchlo, je podráždený a hlavne ak má niekde čakať je nervózny a už vyťahuje smartfón, aby sa rozptýlil a posilnil si na ňom závislosť. Nevie čakať...

 

Nevie len tak BYŤ. Bez mobilu, bez telky. Má potrebu stále niečo robiť. "Stratil sa v činnosti" ako hovorí Eckhart Tolle. Má pocit, že nestíha... Svoj voľný čas venuje hlavne pôžitkom a zábave... Jeho svet je hlavne- ja. Bojí sa samoty a ticha. Tento človek často používa výhovorky na to, aby zdôraznil prečo sa to nedá...

 

Čo s tým? Aké je riešenie?

 

 

  • Riešením je zameriavanie pozornosti DOVNÚTRA. Aj náš druhý človek je tiež súčasťou dnešnej doby. Od toho prvého sa však líši. Ako? Rozlišuje. Je bdelý. Bdelý a Vedomý. Vie, že je o neho postarané a tak sa nepotrebuje ponáhľať. Nechce byť chytrý, nežije na povrchu. Dôveruje. Žije viac v hĺbke.  Nenechá sa nalákať na rôzne technické hračky, ktoré mu berú dušu. Pozná, že nepotrebuje navonok veľa vecí no o to viac si rozširuje jeho vnútorný svet.

 

Vonkajšie veci sú všetky pominuteľné, no vnútorné sú večné. Je pokojnejší, jeho voľný čas venuje sebavzdelávaniu, poznávaniu, meditácii, vyhľadáva ticho. Rád sa učí, poznáva nové veci. Rád chodí do prírody a potrebuje tam byť. Nevyhľadáva dav a nákupné centrá. Nie je otrokom tohto systému aj keď je na ňom zčasti stále závislý.

 

Dáva si pozor na to čo je, pije a ako trávi svoj čas. Vie, že to na čo myslí, tvorí jeho život. Nemusí sa až tak uvoľňovať, pretože väčšinou je uvoľnený. Žije viac uvoľnene, jednoducho a pokojne. Pokiaľ príde vec, ktorej potrebuje čeliť, koná s rozvahou, alebo nekoná vôbec. Tento človek nepoužíva výhovorky, pretože vie, že to, čo sa mu deje má svoju príčinu hlavne v ňom. Nehľadá ako sa to nedá urobiť, ale pýta sa ako to môže zmeniť on sám.

 

Treba napísať, že ani jeden z týchto dvoch ľudí nie je lepším alebo horším. Obaja sú iní len preto, že ich pozornosť je mierená INÝM smerom. Od toho sa odvíja VŠETKO.

 

  • Pokiaľ zameriavame pozornosť VON- snívame.
  • Keď zameriavame pozornosť DOVNÚTRA- prebúdzame sa.

 

Prečítajte si aj:

 

 

 

Späť