Reflexná diagnostika chodidiel.

16.11.2013 17:21

Cez reflexné plôšky na dlaniach, chodidlách, uchu, tváre, dokonca aj oka - sa dá poľahky zistiť stav vnútorných orgánov. Reflexná masáž chodidiel je v podstate akupresúrnou metódou ovplyvňovania vnútorného prostredia nášho tela.

 

Ako pomáha reflexná diagnostika chodidiel?

 

Touto metódou sa dajú vyladiť mnohé odchýlky a zmierniť, alebo zastaviť rôzne nežiadúce prejavy ako napríklad-Gašparík, Masáže trenčín, reflexná masáž,

  • bolesti chrbtice a hlavy
  • spomalené trávenie
  • problémy so štítnou žľazou
  • upchaté dýchacie cesty
  • nedostatočné vylučovanie
  • pokles vitality
  • malátnosť
  • zlepšenie krvného obrazu

 

  • Reflexnou diagnostikou sa dá poľahky zmapovať celé telo a môžeme zistiť prečo máte problémy práve s touto časťou tela a ako Vám možno pomôcť. Zákazníkovi dám vždy odporúčania a vyplnený vytlačený diagnostický formulár, ktorý si ponechá ako podklad o jeho diagnostike.

 

  • Pri reflexnej diagnostike zákazník väčšinou leží na chrbáte a pracuje sa iba s chodidlami, takže zostáva oblečený a netreba sa vyzliekať.

 

Metódu možno rozdeliť na dve časti:

 

Základné vyšetrenie- Tu prebieha stláčanie jednotlivých plôšok na chodidle za spoluúčasti zákazníka. Podľa stupňa tlaku, alebo bolestivosti plôšky sa odvodzuje miera zaťaženia daného orgánu.

 

Vylaďovanie, prípadne liečenie- Pri tomto postupe sa už pracuje iba s plôškami označenými zákazníkom ako akútne, prípadne vykazujúce nerovnováhu. Masér pôsobí podľa určitých pravidiel a pracuje sa dovtedy, pokiaľ nie je vyladený celý systém. Ja na záver ešte premasírujem obe chodidlá a doladím cez ne celé telo.

 

Uvediem príklad:

 

Pri základnom vyšetrení chodidiel sme zistili, že plôšky hrubého čreva a pľúc vykazujú bolestivosť. Pri liečení pracujeme s týmito plôškami, ale stimulujeme i ďalšie, majúce k nim náväznosť. Často je na jednej strane prebytok a na druhej nedostatok energie. V praxi to znamená bolestivé dlhotrvajúce stavy. Napríklad bolesti zubov, chrbáta, migrény, bolesti krížov. Sú aj ďaľšie skryté pôsobenia, ktoré klient často nevie zaradiť ako napríklad- bolesti kolena /pečeň, obličky, žalúdok/, bolesti hudníka / obličky, žalúdok/, bolesti chrbáta a krížov / močový mechúr/, tŕpnutie rúk /trávenie, vylučovanie, pľúca/. Na tieto príčiny sa dá počas tejto masáže prísť. Samozrejme chce to spoluprácu s masírovaným.  Keďže cez plôšky na chodidle pôsobíme priamo na orgány v tele, docielime tu približné vyrovnanie energie. Tým sa stav zákazníka upraví a cíti sa oveľa lepšie.

 

Pomôže nám ak si predstavíme lúku s vodou. Na jej jednej strane je vody priveľa a na druhej primálo. Obe strany budú v nevýhode a ťažko tam bude niečo rásť. Akoukoľvek masážou a reflexnou zvlášť, docielime rovnomerné zaliatie lúky vodou. Život tu môže bujnieť a prekvitať.

 

Samozrejme chronické a akútne stavy za jedno vyšetrenie nemožno odstrániť a dobrý masér by to ani cielene nemal robiť. Mal by zákazníka viesť k tomu, aby on sám začal viac spoznávať svoje telo a ukázať mu cestu po ktorej by mohol ísť. Pri tejto metóde sa užšie spolupracuje s klientom, kde môže k zdarnému výsledku prispieť prekonzultovanie klientových životných návykov, stravy, psychohygiena, prekonané úrazy, choroby, zamestnanie, pitný režim, pohyb a iné.

Späť